Projekční činnost a Inženýrská činnost

projektové práce – zajištění všech stupňů projektových dokumentací , inženýrská činnost při zajištění územního řízení, stavebního povolení a kolaudace stavby

Výstavba vodovodů a kanalizací

výstavba a rekonstrukce vodovodních řádů a kanalizačních stok

Zemní práce

skrývky a přesun zeminy na skládky, výkopy základů rodinných domů,zemní práce pro vodohospodářské stavby,zemní práce pro dopravní stavby,výkopové práce pro inženýrské sítě

Autodoprava

odvoz a likvidace stavební sutě a demoličního odpadu,odvoz a uložení na skládku výkopové zeminy,doprava písku, štěrku a kameniva drceného i těženého,doprava hutního materiálu

 O společnosti

Společnost Emvi Pro s. r. o. vstoupila na trh v oblasti developerských služeb s jasnou vizí.Vybudování luxusních
stavebních pozemků pro klienty, kteří chtějí
něco navíc. Naším cílem je výstavba parcel včetně všech inženýrských
sítí a infrastruktury odpovídajících modernímu bydlení.

Zemní práce

Provádíme strojní hrabání výkopů, rýh a základů pro různé stavby, skrývky a přesun zeminy na skládky, výkopy základů rodinných domů

Autodoprava

odvoz a likvidace stavební sutě a demoličního odpadu, přeprava lešení a stavebních strojů …

Pozemní stavby

Rekonstrukce bytových prostor, stavby pro bydlení- rodinné domy, bytové domy,zateplování budov

 

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost při zajištění územního řízení, stavebního povolení a kolaudace stavby  

Projekční činnost

Projektové práce – zajištění všech stupňů projektových dokumentací – technicko-ekonomické studie, dokumentace pro územní a stavební řízení, realizační dokumentace a dokumentace pro výběr stavby

Ekologické stavby

čistírny odpadních vod, septiky, zemní filtry, rekonstrukce vodojemů, výstavba a obnova rybníků, revitalizace vodních toků, hrazení bystřin …

Hotových staveb

Prodaných parcel

volných stavebních parcel

vypitých šálků kávy

Přijď si splnit svůj sen.

a staň se dobrým sousedem.

Developerské projekty

Důraz klademe hlavně na soukromí, proto velikosti našich parcel jsou kolem 1500 m2 (od 1300 m2 , do 2500 m2). Také obslužné komunikace nejsou jen úzké jednosměrné uličky, ale prostorné – 10 m široké (vč. chodníků) komunikace pro pohodlný příjezd ke všem pozemkům.

Pro tento záměr jsme si vybrali  obec Chuderov ležící v severním okraji města Ústí nad Labem. Chuderov se stal v posledních letech velmi vyhledávanou a lukrativní oblastí z hlediska výstavby. Slunečný jižní svah, který nabízíme, je i naším splněným snem o krásném bydlení…

….proto i my chceme něco navíc ke spokojenému bydlení.

Projekční činnost a Inženýrská činnost

Projekční činnost

Projektové práce – zajištění všech stupňů projektových dokumentací – technicko ekonomické studie, dokumentace pro územní a stavební řízení, realizační dokumentace a dokumentace pro výběr stavby

 • vodovodů a vodovodních přípojek, vrtů a jímacích zařízení
 • kanalizací a kanalizačních přípojek, čištění odpadních splaškových vod
 • čerpacích stanic
 • dešťových kanalizací, vsakování a odvodu dešťových vod
 • úpravy toků
 • rybníků a nádrží včetně odbahnění, suchých poldrů
 • terénních úprav a krajinného inženýrství, opěrných zdí
 • pasportů staveb
 • rozpočtů

Inženýrská činnost

   • před-projektová příprava– zajištění geodetických podkladů, předběžných souhlasů správců sítí, vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení.
   • Inženýrská činnost při zajištění územního řízení, stavebního povolení a kolaudace stavby – zajištění všech vyjádření správců sítí, dotčených orgánů státní správy a samosprávy a ostatních účastníků řízení, promítnutí podmínek do zpracování projektové dokumentace a příprava podkladů pro zprovoznění stavby
   • Autorský dozor v průběhu výstavby – dodržení podmínek projektu, operativní úpravy dle požadavků investora
   • Technický dozor investora – zajištění hladkého chodu stavby a dokončení do finální podoby dle projektu stavy a finančního rozpočtu

Stavební činnost a zemní práce

Zemní práce

 • skrývky a přesun zeminy na skládky
 • výkopy základů rodinných domů
 • zemní práce pro vodohospodářské stavby
 • zemní práce pro dopravní stavby
 • zemní práce pro rekultivaci ploch
 • hutnění ploch
 • hrubé a konečné terénní úpravy
 • zemní práce ve stísněných prostorách
 • výkop stavebních jam a základových pasů
 • svahová
 • úprava terénu
 • výkopové práce pro inženýrské sítě

Speciální práce

 • sanace potrubí vyložené čedičem
 • svářečské práce potrubních sítí
 • provádění bezvýkopových technologií

Pozemní stavby

 • rekonstrukce bytových prostor
 • stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy
 • rekreační stavby – chaty, chalupy
 • půdní vestavby
 • zateplování budov
 • údržba budov a facility service

Ekologické stavby

 • čistírny odpadních vod, septiky, zemní filtry
 • rekonstrukce vodojemů
 • rekultivační práce
 • výstavba a obnova rybníků
 • revitalizace vodních toků, hrazení bystřin
 • odstraňování povodňových škod
 • protierozní opatření, stabilizace svahů

Inženýrské sítě

 • kanalizace
 • vodovody
 • kompletní infrastruktura nových zástaveb
 • meliorace
 • opravy a sanace inženýrských sítí

Autodoprava

 • odvoz a likvidace stavební sutě a demoličního odpadu
 • odvoz a uložení na skládku výkopové zeminy
 • odvoz a likvidace větví, křovin, posečené trávy
 • doprava písku, štěrku a kameniva drceného i těženého
 • doprava stavebních hmot
 • doprava hutního materiálu
 • doprava stavebního řeziva
 • přeprava lešení a stavebních strojů

naši zákazníci

Máme za sebou několik velkých projektů pro významné regionální zákazníky i státní správu.

Michal Vlasák,  jednatel EMVI s.r.o.

Zajímá Vás více ? Napište nám.

Rolovat nahoru