O společnosti

Společnost Emvi Pro s. r. o. vstoupila na trh v oblasti developerských služeb s jasnou vizí.Vybudování luxusních
stavebních pozemků pro klienty, kteří chtějí
něco navíc. Naším cílem je výstavba parcel včetně všech inženýrských
sítí a infrastruktury odpovídajících modernímu bydlení.

Zemní práce

Provádíme strojní hrabání výkopů, rýh a základů pro různé stavby, skrývky a přesun zeminy na skládky, výkopy základů rodinných domů

Autodoprava

odvoz a likvidace stavební sutě a demoličního odpadu, přeprava lešení a stavebních strojů …

Pozemní stavby

Rekonstrukce bytových prostor, stavby pro bydlení- rodinné domy, bytové domy,zateplování budov

 

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost při zajištění územního řízení, stavebního povolení a kolaudace stavby  

Projekční činnost

Projektové práce – zajištění všech stupňů projektových dokumentací – technicko-ekonomické studie, dokumentace pro územní a stavební řízení, realizační dokumentace a dokumentace pro výběr stavby

Ekologické stavby

čistírny odpadních vod, septiky, zemní filtry, rekonstrukce vodojemů, výstavba a obnova rybníků, revitalizace vodních toků, hrazení bystřin …

Hotových staveb

Prodaných parcel

volných stavebních parcel

vypitých šálků kávy

Přijď si splnit svůj sen.

a staň se dobrým sousedem.

Developerské projekty

Důraz klademe hlavně na soukromí, proto velikosti našich parcel jsou kolem 1500 m2 (od 1300 m2 , do 2500 m2). Také obslužné komunikace nejsou jen úzké jednosměrné uličky, ale prostorné – 10 m široké (vč. chodníků) komunikace pro pohodlný příjezd ke všem pozemkům.

Pro tento záměr jsme si vybrali  obec Chuderov ležící v severním okraji města Ústí nad Labem. Chuderov se stal v posledních letech velmi vyhledávanou a lukrativní oblastí z hlediska výstavby. Slunečný jižní svah, který nabízíme, je i naším splněným snem o krásném bydlení…

….proto i my chceme něco navíc ke spokojenému bydlení.

Projekční činnost a Inženýrská činnost

Projekční činnost

Projektové práce – zajištění všech stupňů projektových dokumentací – technicko ekonomické studie, dokumentace pro územní a stavební řízení, realizační dokumentace a dokumentace pro výběr stavby

 • vodovodů a vodovodních přípojek, vrtů a jímacích zařízení
 • kanalizací a kanalizačních přípojek, čištění odpadních splaškových vod
 • čerpacích stanic
 • dešťových kanalizací, vsakování a odvodu dešťových vod
 • úpravy toků
 • rybníků a nádrží včetně odbahnění, suchých poldrů
 • terénních úprav a krajinného inženýrství, opěrných zdí
 • pasportů staveb
 • rozpočtů

Inženýrská činnost

   • před-projektová příprava– zajištění geodetických podkladů, předběžných souhlasů správců sítí, vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení.
   • Inženýrská činnost při zajištění územního řízení, stavebního povolení a kolaudace stavby – zajištění všech vyjádření správců sítí, dotčených orgánů státní správy a samosprávy a ostatních účastníků řízení, promítnutí podmínek do zpracování projektové dokumentace a příprava podkladů pro zprovoznění stavby
   • Autorský dozor v průběhu výstavby – dodržení podmínek projektu, operativní úpravy dle požadavků investora
   • Technický dozor investora – zajištění hladkého chodu stavby a dokončení do finální podoby dle projektu stavy a finančního rozpočtu
=

Ing. Vladimír Janečka

Chuderov 48
Ústí nad Labem 400 02
Czech Republic
Tel.: +420 734 604 946

projekce@emvi.cz

Reference

 • Kanalizace Poplze, projektové práce, autorský dozor
 • Hrobce, prodloužení výtlaku kanalizace, projektové práce
 • Hrobce, rekonstrukce chodníků, projektové práce
 • Straškov Vodochody, rekonstrukce rybníku, projekční práce
 • Kanalizace Blatno, projektové práce a technický dozor investora
 • Kanalizace Strážky, technický dozor investora

Stavební činnost a zemní práce

Zemní práce

 • skrývky a přesun zeminy na skládky
 • výkopy základů rodinných domů
 • zemní práce pro vodohospodářské stavby
 • zemní práce pro dopravní stavby
 • zemní práce pro rekultivaci ploch
 • hutnění ploch
 • hrubé a konečné terénní úpravy
 • zemní práce ve stísněných prostorách
 • výkop stavebních jam a základových pasů
 • svahová
 • úprava terénu
 • výkopové práce pro inženýrské sítě

Speciální práce

 • sanace potrubí vyložené čedičem
 • svářečské práce potrubních sítí
 • provádění bezvýkopových technologií

Pozemní stavby

 • rekonstrukce bytových prostor
 • stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy
 • rekreační stavby – chaty, chalupy
 • půdní vestavby
 • zateplování budov
 • údržba budov a facility service

Ekologické stavby

 • čistírny odpadních vod, septiky, zemní filtry
 • rekonstrukce vodojemů
 • rekultivační práce
 • výstavba a obnova rybníků
 • revitalizace vodních toků, hrazení bystřin
 • odstraňování povodňových škod
 • protierozní opatření, stabilizace svahů

Inženýrské sítě

 • kanalizace
 • vodovody
 • kompletní infrastruktura nových zástaveb
 • meliorace
 • opravy a sanace inženýrských sítí

Autodoprava

 • odvoz a likvidace stavební sutě a demoličního odpadu
 • odvoz a uložení na skládku výkopové zeminy
 • odvoz a likvidace větví, křovin, posečené trávy
 • doprava písku, štěrku a kameniva drceného i těženého
 • doprava stavebních hmot
 • doprava hutního materiálu
 • doprava stavebního řeziva
 • přeprava lešení a stavebních strojů

Naši dodavatelé a spolupracující firmy

Aliquam vehicula nunc facilisis tincidunt feugiat. Pellentesque sed viverra nisi. Fusce et laoreet augue. Quisque pretium, felis at volutpat rhoncus, ligula lectus semper urna.

Jhon Smith, CEO @ Labib Digital Studio

Duis tristique pretium nunc, eget imperdiet tortor auctor et. Mauris porttitor mollis metus at sollicitudin. Etiam id bibendum ipsum. Proin molestie, velit eget euismod rhoncus.

Jhon Smith, CEO @ Labib Digital Studio

Fusce in sapien sit amet lectus iaculis porttitor ac at magna. Proin at lectus tincidunt ante dapibus rhoncus. Maecenas eget ornare ipsum. Sed quis consequat lorem.

Thomson Polan, CEO @ Caramal Digital Studio

Zajímá Vás více ? Napište nám.

Rolovat nahoru